Tủ Bếp Gỗ Công Nghiệp

Tủ bếp gỗ công nghiệp MFC dạng I có bàn đảo – TBDC062

tu bep (57)

+Chất liệu và hoàn thiện: gỗ MFC nhập khẩu + Màu sắc và đặc tính: chống trầy và cháy nhẹ ,kháng mối mọt ,kháng ẩm

Tủ bếp gỗ công nghiệp Melamine dạng L có bàn đảo – TBDC088

tu bep (8)

+Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Melamine nhập khẩu + Màu sắc và đặc tính: chống trầy và cháy nhẹ ,kháng mối mọt ,kháng ẩm

Tủ bếp gỗ công nghiệp Melamine dạng L có bàn đảo – TBDC087

tu bep (35)

+Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Melamine nhập khẩu + Màu sắc và đặc tính: màu , chống trầy và cháy nhẹ ,kháng mối mọt

Tủ bếp gỗ công nghiệp Melamine dạng L có bàn đảo – TBDC085

tu bep (12)

+Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Melamine nhập khẩu + Màu sắc và đặc tính: chống trầy và cháy nhẹ ,kháng mối mọt ,kháng ẩm

Tủ bếp gỗ công nghiệp Melamine dạng L có bàn đảo – TBDC086

tu bep (6)

+Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Melamine nhập khẩu + Màu sắc và đặc tính: màu ,chống trầy và cháy nhẹ ,kháng mối mọt ,kháng

Tủ bếp gỗ công nghiệp Melamine dạng G có bàn đảo – TBDC082

tu bep (14)

+Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Melamine nhập khẩu + Màu sắc và đặc tính: chống trầy và cháy nhẹ ,kháng mối mọt ,kháng ẩm

Tủ bếp gỗ công nghiệp Melamine dạng L – TBDC083

tu bep (16)

+Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Melamine nhập khẩu + Màu sắc và đặc tính: chống trầy và cháy nhẹ ,kháng mối mọt ,kháng ẩm

Tủ bếp gỗ công nghiệp Melamine dạng I có bàn đảo – TBDC084

tu bep (15)

+Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Melamine nhập khẩu + Màu sắc và đặc tính: chống trầy và cháy nhẹ ,kháng mối mọt ,kháng ẩm

Tủ bếp gỗ công nghiệp Laminate dạng I có bàn đảo – TBDC079

tu bep (24)

+Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Laminate nhập khẩu + Màu sắc và đặc tính:chống trầy và cháy nhẹ ,kháng mối mọt ,kháng ẩm +

Tủ bếp gỗ công nghiệp Laminate dạng U – TBDC080

tu bep (22)

+Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Laminate nhập khẩu + Màu sắc và đặc tính: chống trầy và cháy nhẹ ,kháng mối mọt ,kháng ẩm

Tủ bếp gỗ công nghiệp Laminate dạng I có bàn đảo – TBDC081

tu bep (21)

+Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Laminate nhập khẩu + Màu sắc và đặc tính: chống trầy và cháy nhẹ ,kháng mối mọt ,kháng ẩm

Tủ bếp gỗ công nghiệp Laminate dạng L – TBDC077

tu bep (29)

+Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Laminate nhập khẩu + Màu sắc và đặc tính: chống trầy và cháy nhẹ ,kháng mối mọt ,kháng ẩm