Tủ Bếp Acrylic

Tủ bếp gỗ công nghiệp acrylic dạng chữ G có bàn đảo – TBDC043

tu bep (169)

+Chất liệu và hoàn thiện: gỗ acrylic nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc tính: chống trầy và cháy nhẹ ,kháng mối mọt

Tủ bếp gỗ công nghiệp acrylic dạng chữ I có bàn đảo – TBDC042

tu bep (189)

+Chất liệu và hoàn thiện: gỗ acrylic nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc tính: chống trầy và cháy nhẹ ,kháng mối mọt

Tủ bếp gỗ công nghiệp acrylic dạng chữ I có bàn đảo – TBDC039

tu bep (195)

+Chất liệu và hoàn thiện: gỗ acrylic nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc tính: chống trầy và cháy nhẹ ,kháng mối mọt

Tủ bếp gỗ công nghiệp acrylic dạng chư I có bàn đảo – TBDC041

tu bep (193)

+Chất liệu và hoàn thiện: gỗ acrylic nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc tính: chống trầy và cháy nhẹ ,kháng mối mọt

Tủ bếp gỗ công nghiệp acrylic dạng chữ L có bàn đảo – TBDC040

tu bep (191)

+Chất liệu và hoàn thiện: gỗ acrylic nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc tính: chống trầy và cháy nhẹ ,kháng mối mọt

Tủ bếp gỗ công nghiệp acrylic dạng L – TBDC035

tu bep (4)

+Chất liệu và hoàn thiện: gỗ acrylic nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu đỏ , chống trầy và cháy nhẹ,kháng

Tủ bếp gỗ công nghiệp acrylic dạng chữ I có bàn đảo – TBDC037

tu bep (1)

+Chất liệu và hoàn thiện: gỗ acrylic nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc tính: chống trầy và cháy nhẹ ,kháng mối mọt

Tủ bếp gỗ công nghiệp acrylic dạng chữ L có bàn đảo – TBDC038

tu bep (198)

+Chất liệu và hoàn thiện: gỗ acrylic nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc tính: chống trầy và cháy nhẹ ,kháng mối mọt

Tủ bếp gỗ công nghiệp acrylic có bàn đảo – TBDC036

tu bep (2)

+Chất liệu và hoàn thiện: gỗ acrylic nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu trắng , chống trầy và cháy nhẹ,kháng

Tủ bếp gỗ công nghiệp acrylic dạng chữ U – TBDC034

tu bep (3)

+Chất liệu và hoàn thiện: gỗ acrylic nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu trắng , chống trầy và cháy nhẹ