Tủ Bếp Gỗ MDF

Tủ bếp gỗ công nghiệp MDF dạng L có bàn đảo – TBDC059

tu bep (60)

+Chất liệu và hoàn thiện: gỗ MDF nhập khẩu + Màu sắc và đặc tính: chống trầy và cháy nhẹ ,kháng mối mọt ,kháng ẩm

Tủ bếp gỗ công nghiệp MDF dạng L – TBDC056

tu bep (67)

+Chất liệu và hoàn thiện: gỗ MDF nhập khẩu + Màu sắc và đặc tính: chống trầy và cháy nhẹ ,kháng mối mọt ,kháng ẩm

Tủ bếp gỗ công nghiệp MDF dạng L có bàn – TBDC057

tu bep (62)

+Chất liệu và hoàn thiện: gỗ MDF nhập khẩu + Màu sắc và đặc tính:chống trầy và cháy nhẹ ,kháng mối mọt ,kháng ẩm +

Tủ bếp gỗ công nghiệp MDF dạng L có bàn đảo – TBDC058

tu bep (65)

+Chất liệu và hoàn thiện: gỗ MDF nhập khẩu + Màu sắc và đặc tính: chống trầy và cháy nhẹ ,kháng mối mọt ,kháng ẩm

Tủ bếp gỗ công nghiệp MDF dạng I có bàn đảo – TBDC053

tu bep (75)

+Chất liệu và hoàn thiện: gỗ MDF nhập khẩu + Màu sắc và đặc tính:chống trầy và cháy nhẹ ,kháng mối mọt ,kháng ẩm +

Tủ bếp gỗ công nghiệp MDF dạng L – TBDC054

tu bep (77)

+Chất liệu và hoàn thiện: gỗ MDF nhập khẩu + Màu sắc và đặc tính:chống trầy và cháy nhẹ ,kháng mối mọt ,kháng ẩm +

Tủ bếp gỗ công nghiệp MDF dạng I có bàn đảo – TBDC055

tu bep (71)

+Chất liệu và hoàn thiện: gỗ MDF nhập khẩu + Màu sắc và đặc tính: chống trầy và cháy nhẹ ,kháng mối mọt ,kháng ẩm

Tủ bếp gỗ công nghiệp MDF dạng I có bàn đảo – TBDC052

tu bep (81)

+Chất liệu và hoàn thiện: gỗ MDF nhập khẩu + Màu sắc và đặc tính: chống trầy và cháy nhẹ ,kháng mối mọt ,kháng ẩm

Tủ bếp gỗ công nghiệp MDF dạng I có bàn đảo – TBDC051

tu bep (79)

+Chất liệu và hoàn thiện: gỗ MDF nhập khẩu + Màu sắc và đặc tính: chống trầy và cháy nhẹ ,kháng mối mọt ,kháng ẩm

Tủ bếp gỗ công nghiệp MDF dạng chữ I có bàn đảo – TBDC050

tu bep (84)

+Chất liệu và hoàn thiện: gỗ MDF nhập khẩu + Màu sắc và đặc tính:chống trầy và cháy nhẹ ,kháng mối mọt ,kháng ẩm +