Tủ Bếp Nhôm Kính

Tủ bếp nhôm cao cấp dạng chữ L – TBDC009

modern-kitchen (4)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chất liệu nhôm kính cao cấp + Màu sắc và đặc tính: màu giả gỗ,không gỉ sét, độ bề

Tủ bếp nhôm cao cấp có thiết kế độc đáo – TBDC010

contemporary-kitchen (3)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chất liệu nhôm kính cao cấp + Màu sắc và đặc tính:màu giả gỗ,không gỉ sét, độ bề cao,

Tủ bếp nhôm cao cấp có thiết kế hiện đại – TBDC006

contemporary-kitchen (6)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chất liệu nhôm kính cao cấp + Màu sắc và đặc tính:màu giả gỗ, không gỉ sét, độ bề

Tủ bếp nhôm cao cấp có dạng L – TBDC007

modern-kitchen (2)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chất liệu nhôm kính cao cấp + Màu sắc và đặc tính:màu giả gỗ, không gỉ sét, độ bề

Tủ bếp nhôm cao cấp dạng chữ I – TBDC008

contemporary-kitchen (5)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chất liệu nhôm kính cao cấp + Màu sắc và đặc tính:màu giả gỗ, không gỉ sét, độ bề