Tủ Bếp Gia Đình

Tủ bếp gỗ công nghiệp acrylic dạng chữ G có bàn đảo – TBDC043

tu bep (169)

+Chất liệu và hoàn thiện: gỗ acrylic nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc tính: chống trầy và cháy nhẹ ,kháng mối mọt

Tủ bếp gỗ công nghiệp acrylic dạng chữ L có bàn đảo – TBDC040

tu bep (191)

+Chất liệu và hoàn thiện: gỗ acrylic nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc tính: chống trầy và cháy nhẹ ,kháng mối mọt

Tủ bếp gỗ công nghiệp acrylic dạng chữ I có bàn đảo – TBDC037

tu bep (1)

+Chất liệu và hoàn thiện: gỗ acrylic nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc tính: chống trầy và cháy nhẹ ,kháng mối mọt

Tủ bếp gỗ công nghiệp acrylic có bàn đảo – TBDC036

tu bep (2)

+Chất liệu và hoàn thiện: gỗ acrylic nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu trắng , chống trầy và cháy nhẹ,kháng

Tủ bếp gỗ công nghiệp dán Veneer dạng chữ I có bàn đảo – TBDC033

tu bep (46)

+Chất liệu và hoàn thiện: ván MDF dán Veneer gỗ tự nhiên nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu vân gỗ,

Tủ bếp gỗ công nghiệp dán Veneer dạng chữ I – TBDC027

tu bep (28)

+Chất liệu và hoàn thiện: ván MDF dán Veneer gỗ tự nhiên nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu vân gỗ,

Tủ bếp gỗ công nghiệp dán Veneer dạng chữ L – TBDC026

tu bep (18)

+Chất liệu và hoàn thiện: ván MDF dán Veneer gỗ tự nhiên nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu vân gỗ,

Tủ bếp gỗ công nghiệp dán Veneer dạng chữ L có quầy bar – TBDC022

tu bep (34)

+Chất liệu và hoàn thiện: ván MDF dán Veneer gỗ tự nhiên nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu vân gỗ,

Tủ bếp gỗ công nghiệp dán Veneer dạng chữ L – TBDC024

tu bep (27)

+Chất liệu và hoàn thiện: ván MDF dán Veneer gỗ tự nhiên nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu vân gỗ,

Tủ bếp gỗ công nghiệp dán Veneer dạng chữ I có quầy bar – TBDC020

tu bep (194)

+Chất liệu và hoàn thiện: ván MDF dán Veneer gỗ tự nhiên nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu vân gỗ,

Tủ bếp gỗ công nghiẹp Tecnolux nhập khẩu – TBDC019

tu bep (17)

+ Chất liệu và hoàn thiện: ván MFC bề mặt Tecnolux nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu  , bề mặt

Tủ bếp gỗ công nghiệp Tecnolux nhập khẩu – TBDC018

tu bep (13)

+ Chất liệu và hoàn thiện: ván MFC bề mặt Tecnolux nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu  , bề mặt